Type bestanden

Bestanden kunnen worden aangeleverd in onderstaande bestandsformaten:

Voor het aanleveren van bestanden gaat onze voorkeur uit naar PDF. Indien u afbeeldingen gebruikt raden wij een resolutie van minimaal 300 dpi aan. Voor grootformaat print kan dit i.v.m een ander drukprocede op 150dpi aangeleverd worden. Bij een te lage resolutie bestaat de kans dat afbeeldingen onscherp wordenafgedrukt. In de meeste gevallen wordt dit in het ontwerp reeds zichtbaar.

Wij kunnen de volgende producten voor u printen;

Microsoft Word, Excel en Powerpoint

In het Microsoft Office pakket is het niet mogelijk drukbare bestanden te maken. Deze bestanden geven onverwachte resultaten en zijn veelal van een te lage resolutie. Wel kunnen wij office bestanden omzetten naar een drukklaar bestand.

Transparanties en overdruk

Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt.

Daarnaast wijzen wij u erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan. Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukprocede slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen. (let op: het aanleveren van bestanden met transparanties en/of overdruk is geheel op eigen risico.)

Lijnen

Indien u gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 punts. Negatieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 punts hebben.

Kleuren

Full color

Full color (4/0 - 4/4) bestanden moeten altijd worden opgemaakt in CMYK. Wij accepteren de volgende bestanden:

Note: U dient altijd bij full color drukwerk PMS kleuren om te zetten naar CMYK.

De maximale kleurdekking bij full color drukwerk is ongeveer 280%. Wanneer u bijvoorbeeld zwart in full color opmaakt, let dan op dat zwart ook echt 100% zwart is en geen 100% cyaan, 100% magenta, 100% yellow en 100% black. Als zwart echt diep zwart moet zijn, zet u de cmyk waarden op 60 50 50 100. Bij een hogere kleurdekking dan 280% kunnen er onverwachte resultaten optreden, hierbij kunt u denken aan vlekken of spray.

PMS kleuren

Bestanden met een-, twee- of driekleuring drukwerk moet worden opgemaakt in PMS (solid colors). Deze kleurcodes moet u meegeven in je document.

Wanneer er een doorschijnende kleur wordt toegepast, ofwel een bepaald percentage van de kleur, is het van belang te weten dat circa 10% de minimale doorschijnendheidfactor (opacity) is om garant te kunnen staan voor de drukkwaliteit.

Producten met SPOT UV-lak
Wij kunnen producten ook voorzien van een spotlak. Hiervoor dient de te spotlakken laag apart als vol magenta aangegeven te worden.

Formaten en snijmarge

Bestand voor drukwerk
Bestanden voor drukwerk dienen te worden aangeleverd in de juiste formaten. Houd hierbij rekening met 3 mm snijmarge/afloop aan alle zijden. We adviseren je binnen je ontwerp altijd minimaal 3 mm binnen het netto formaat werkt zodat belangrijke teksten en/of afbeeldingen niet kunnen komen te vervallen.